ΚΑΡΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΚΑΡΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ